VERDERE INFO


Deze website geeft hopelijk enig inzicht in mijn werk.

Als u wilt kan ik ook langskomen voor een lezing over dit onderwerp.

Aanvragen hiertoe en verdere reacties graag via info@spirituelewetenschap.nl


De inhoudsopgave

Inleiding - 2

Deel I – de basisprincipes

 1. Wie ben ik? 
 2. De diepte in 
 3. De aura 
 4. Vitalisme          

Deel II – De evolutie van de mens

 1. De evolutie van de mens 
 2. De vijf mensentypen 
 3. Verdere verwikkelingen 
 4. Het kwaad 
 5. De weg omhoog 
 6. Het rijk der heiligen
 7. Op zoek naar de Bron 

Deel III – tot slot: het begin

 1. De mens in wording 
 2. Het mineralenrijk 
 3. Het plantenrijk 
 4. Het dierenrijk 
 5. Naar het mensenrijk 
 6. Wie zijn wij? 

Bijlagen 

Dankwoord

Literatuurlijst