ARIS OTZEN

DE MENS: EEN MORELE EVOLUTIE

van oude wijsheid naar nieuwe kennis

'een unieke combinatie tussen wetenschap en spiritualiteit'

Het bestaan van God en van de ziel is niet te bewijzen, maar ook niet te weerleggen. Datzelfde geldt voor de fijnstoffelijke wereld die o.a. in de aura wordt waargenomen. De moderne wetenschap heeft zich hier echter van afgekeerd. Haar successen zijn overweldigend en belangrijk. Maar door het ontkennen van een bezielde Oorsprong en een bestemd Doel ontbreekt elke zingeving. En dat is iets waar zovelen naar op zoek zijn.

Er zijn talloze verhalen over reïncarnatie, contact met overledenen, paranormale ervaringen, enzovoort. Deze komen voor in elk land, elke tijd, elke cultuur; bij jong en oud, al of niet hooggeschoold en al of niet gelovig. Laten we degenen die dergelijke ervaringen hebben nu eens serieus nemen. Laten we ook de alternatieve geneeswijzen eens niet op voorhand verwerpen.

Laten we er vanuit gaan dat dit alles, inclusief de ziel en de aura, wél bestaat. Dan betreden we de spirituele wereld. Zo wordt het bestaan wel gecompliceerder, maar ook zoveel rijker.

Voortbouwend op de yogaleer heb ik een spirituele wetenschap geconstrueerd. ‘De mens: een morele evolutie’ is daar een uitwerking van. Deze doet geen afbreuk aan de huidige wetenschap. Die laatste zal hooguit sommige zaken moeten herdefiniëren. En alle vormen van spiritualiteit, die zo enorm versplinterd, is zullen zich hierin kunnen herkennen.

 In dit boek vindt u onder meer antwoorden op de volgende kwesties:

- Wat is het karakter van de ziel?

- Hoe werkt onze geest?

- Hoe gaat de evolutie in zijn werk?

- Wat is de zin van mijn leven?

- Wat kenmerkt heiligen?

- Wat zijn de spirituele verschillen tussen mineralen, planten, dieren, mensen en heiligen?

- Hoe evolueert de mens?

- Als er evolutie van mensen is, waarom zien we dat dan niet terug in de wereld?

- Waardoor zijn er verschillende religies en hoe past het humanisme daarin?

- Waar komt moraal vandaan?

- Waar komt het kwaad vandaan en hoe kun je dat keren?

Veel nieuwe ideeën dus waarover verder kan worden nagedacht. Dit is geen eindoordeel, ook ik heb de wijsheid niet in pacht. Hopelijk kan ik de moderne cynicus er wel van overtuigen dat spiritualiteit niet in tegenspraak is met de wetenschap en deze zelfs kan verrijken.