NIEUWE KENNIS


DE VIJF NATUURRIJKEN

De vijf elementen leveren een primaire indeling op van vijf rijken:

primair aarde = mineralenrijk: liefde

primair water = plantenrijk: schoonheid

primair vuur = dierenrijk: waarheid

primair lucht = mensenrijk: goedheid

primair ether = het rijk der heiligen: gelukzaligheid


VITALISME

Vitalisme leidt tot een doelgerichte en, waarschijnlijk ook, een snellere evolutie.

Bezieling staat hierin centraal. Die levert een fundamentele drang naar toenemend bewustzijn.

Het darwinisme wordt zodoende verrijkt door een doelgerichte ontwikkeling naar bewustere levensvormen. Er is niet alleen het overleven van de best aangepaste (survival of the fittest), maar vooral ook het overleven van de meest vitale (survival of the most vital). Dat wil zeggen dat een ziel in een goed passend lichaam het best kan functioneren.

Ook de vrijheid van vorm neemt toe:

mineralen – star, onbewust, nog geen individualiteit

planten – groei, ongerichte ontplooiing

dieren – voortbeweging, vormbewust

mensen – vrijheid van instincten, zelfbewust

heiligen – vrijheid van begeerte, godsbewust


RONDOM HET DENKEN

In de alledaags taalgebruik worden deze termen nogal eens door elkaar gehaald. Maar ze horen bij bepaalde lagen in de aura:

bij het mentaal omhulsel: het instinct

bij het intellectomhulsel: het intellect

bij het gelukzaligheidsomhulsel: de intuïtie

bij de onstoffelijke ziel: de inspiratie


HET EGO

Het ego in het mentale omhulsel is hebzuchtig en de bron van het ‘kwaad’. Het denken is hier nog instinctief. Zodra het denken gekoppeld wordt aan het intellectomhulsel is ze toekomstgericht en groepsbewust.