OUDE WIJSHEID


DE BRON

De Schepper is immanent, d.w.z. in ons aanwezig, we zijn als golven op de Oceaan en in essentie gelijk aan Hem. Ik duid de Schepper aan als ‘de Bron’, waar allen en alles deel van uitmaakt.

De Bron, de Schepper of God, is ongrijpbaar, onbegrijpelijk, want metafysisch.

Deze Bron is waar we naar zoeken en nooit zullen traceren. We staan echter wel onder invloed van scheppingskrachten die ons op aarde en in beweging houden.

Zo worden we ‘onzichtbaar’ bestuurd door een aantal wetmatigheden. Deze zijn niet meetbaar, maar ze motiveren ons in sterke mate.


DE ZIEL

Zonder ziel is er geen leven. Ze is de goddelijke vonk in elk van ons, in alle levende wezens. Ze is verantwoordelijk voor onze wil om te bestaan, ons bewustzijn en (ons verlangen naar) gelukzaligheid. Ze drijft ons en alle levensvormen tot onze evolutie.


REÏNCARNATIE

We worden steeds weer herboren. Elke geboorte is een les en na elk leven zijn we wijzer geworden. In de dood nemen we onder andere ons karma mee dat sterk bepalend is voor ons karakter in een volgend leven en voor de dingen die we meemaken.


KARMA

Zelfzuchtig gedrag dat anderen benadeelt frustreert onze ingeboren goddelijkheid. Het karma is bepalend voor ons karakter, onze neigingen. Pas als al dit karma is uitgewerkt en we volledig bewust en moreel zijn hoeven we niet meer geboren te worden. Dan is er de bevrijding uit de eeuwige kringloop van dood en wedergeboorte.


DE ELEMENTEN

Rechtstreeks uit de Bron afkomstig zijn de elementen die de kern vormen van ons bestaan. Aarde, water, vuur, lucht en ether worden in het boek nauwkeurig beschreven en ze hebben invloed op vele terreinen van ons leven. Ook geven ze structuur aan de evolutie van soorten .


DE KWALITEITEN

Eveneens uit de Bron afkomstig zijn de kwaliteiten waar wij naar verlangen. Bij elk element hoort een van de kwaliteiten.

aarde – de eerste scheppingskracht: liefde

water – fantasie en ontplooiing: schoonheid

vuur – differentiatie en bepaling: waarheid

lucht – groepsvorming, verbinding: goedheid

ether – communicatie, zelfexpressie: geluk

Boven al die kwaliteiten gloort de vrijheid: de bevrijding.

 


MORELE WAARDEN

In afstemming op de elementen is hier nog een overzicht van de morele verboden (yama’s) en geboden (niyama’s) uit de yoga:

aarde: geweldloosheid en zuiverheid

water: niet liegen en tevredenheid

vuur: niet stelen en soberheid

lucht: niet misbruiken en zelfstudie

ether: niet begeren en overgave