DE EVOLUTIE VAN DE MENS


Niet alleen de evolutie van de mens wordt in het boek behandeld, maar ook die van mineralen, planten en dieren - tot in detail en in het stramien van de vijf elementen.

Maar de evolutie van de mens is toch het hoofdthema. 

De individuele ziel, belast met haar eigen karma, doorloopt onderstaande mensentypen. Uiteindelijk volgt de bevrijding en keert ze niet weer terug in een menselijk lichaam. Aan de andere kant zullen hoogontwikkelde dierenzielen als mens geboren worden.

Er zijn nu bijna 8 miljard lichamen beschikbaar voor deze zielen. Bij geboorte kiest een ziel het lichaam met het geschiktste DNA voor het nog aanwezige karma.

Dieren vallen nog primair onder het element vuur, de mens valt onder het element lucht. De evolutie van dieren richt zich op de kwaliteit waarheid. Hun waarnemings- en reactievermogen wordt steeds beter. Mensen werken primair aan de kwaliteit goedheid. Dat is de oorzaak van hun morele evolutie. Daarbinnen zijn opnieuw de elementen te herkennen, als secundaire onderverdeling van het primaire rijk van lucht.

De mens als soort kent maar weinig evolutie. Maar de ziel doorloopt wel een evolutie, geboorte na geboorte, van lichaam tot lichaam. De omhulsels worden daarbij zuiverder, en het geweten en de moraal hoger.

Ik geef u voor nu het volgende overzicht:


prototype mens: Lucht/aarde

moraal van kleuter

moreel verbod: geweld

moreel gebod: zuiverheid

prototype mens: Lucht/water

moraal van kind

moreel verbod: liegen

moreel gebod: tevredenheid

prototype mens: Lucht/vuur

moraal van puber

moreel verbod: stelen

moreel gebod: soberheid

prototype mens: Lucht/lucht

moraal van volwassene

moreel verbod: misbruik

moreel gebod: studie van het Zelf

prototype mens: Lucht/ether

moraal van een wijze

moreel verbod: begeerte

moreel gebod: overgave aan God (of je lot)